Brakial pleksus, omurilikten çıkan; omuz, boyun, skapula(kürek kemiği) çevresi ve kol kaslarının duyusal, motor ve sempatik uyarımından sorumlu periferik sinir ağıdır. C5-T1 arası omurlardan çıkan sinir köklerinden oluşur. Çeşitli nedenlerle bu sinirlerden herhangi birinde oluşan farklı boyutlardaki hasarlar ve yaralanmalar ilgili bölgelerde sorunlara yol açmakta ve durum brakial pleksus paralizisi olarak adlandırılmaktadır. Obstetrik brakial pleksus palsy (OPBB) ise doğum sırasında meydana gelen travma sonucu sinirlerde oluşan hasar ve kolun paralizi durumudur.

Etkilenen sinirlere göre farklı kategorilerde incelenen ve farklı klinik seyir gösteren tipleri vardır :
-Erb Duchenne Paralizisi
-Klumpke Paralizisi
-Total BPP

OBPP, çoğu durumda geçici bir yaralanmadır. Tam iyileşme mümkün olmakla birlikte, prognoz değişkendir. Kendiliğinden geçeceği düşünülmeyip mutlaka tedavi edilmelidir.
 Peki hangi durumlar OBPP için risk faktörüdür?

-Annenin küçük yaşta doğum yapması,

-Doğum ağırlığının 4 kilogramın üstünde oluşu,

-Uzamış hamilelik süresi,

-Annenin hamilelik sürecinde normalin üstünde kilo alması,

-Makat geliş (bebeğin ters durması),

-Omuz distozisi (Doğum sırasında bebeğin omzunun annenin pubis kemiğine dayanması ve bu sırada bebeğin başı çekildiğinde bebeğin omuz kuşağının fazla gerilmesiyle buradaki sinirlerin hasar görmesi)

-Müdahaleli doğum ve doğum sırasında yardımcı cihaz kullanımı (vakum, forceps vs.)

Hangi durumlarda OBPP’den şüphelenebiliriz?

Bebeğin hareketlerini gözlemlememiz ve iki kolunu da eşit şekilde kullanıp kullanmadığına bakmamız son derece önemlidir. Oyuncak uzatıldığında hep aynı eliyle tutmaya çalışması,
bir elini yumruk yapamaması,
tek tarafta morluk, şişlik, renk değişimi veya ödem olması,
bir taraftaki kolun diğerine göre daha gevşek ve güçsüz olması,
ilerleyen zamanlarda etkilenen ekstremitede bu sendroma özel bir duruşun gelişmiş olması brakial pleksusu düşündürebilir. Klinik testler ve muayenelerle durum kesinleştirilmelidir.

Bilgisayarlı Tomografik Myelografi (BTM) brakial pleksusu değerlendirmek için altın standart bir görüntüleme testidir ve uzun süredir kullanılmaktadır. Daha yakın zamanda kullanılan başka bir görüntüleme testi de pleksus değerlendirmesinin bir parçası olan Manyetik Rezonans görüntüleme (MRI) ‘dir.

Literatüre bakacak olursak;

Deneyimler ve kişisel raporlar göz önünde bulundurulduğunda obstetrik brakial pleksus palsyli çocukların cerrahi geçirmiş olsun veya olmasın zamanla aktif hareket açıklığını kaybettiklerine dair bir yargı vardı. Ancak Bains R, Kattan A, Curtis CG vd., tarafından yapılan bir çalışmada, hastalar 10 yıllık izlem sonucu değerlendirildiğinde aktif hareket skorlarının azalmadığı gösterilmiştir.

Omuz kas atrofisi ve obstetrik brakiyal pleksus paralizisinde güç kaybıyla ilişkisini konu alan ve Pons C, Sheehan FT, Im HS, vd., 2017 tarafından yapılan çalışmada omuz kaslarının önemli bir kısmında atrofinin(kas kaybı) geliştiği görülmüştür.

Eklem hareket açıklığı egzersizleri, germe, splintleme, ekleme yük bindirme ve ağırlık aktarmalar, bilateral motor planlama aktiviteleri, duyusal farkındalık aktiviteleri tedavide kullanılmaktadır.

 

Tedavide temel hedefler;

Sinir iyileşmesini teşvik etmek
Eşlik edebilecek kontraktürleri önlemek
Üst ektriemite ve boynun hareket açıklığını korumak
Kuvveti arttırmak
Postürel kontrolü geliştirmek
Etkin ve verimli fonksiyonel motor gelişimi fasilite etmek olmalıdır.

Böyle bir durumla karşılaştığınızda veya şüphelendiğinizde öncelikle doktora başvurmanız ve ardından fizyoterapistinizle birlikte tedaviye devam etmeniz gerektiğini unutmayın.

SAĞLIKLI GÜNLER..

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here