Şeker hastasıysanız, omzunuzdaki ağrı ve hareket kısıtlılığı gibi şikayetleriniz tesadüf olamayabilir. Adeziv kapsüliti olan 32 hastanın bulunduğu tanımlayıcı bir çalışmada kontrol grubuna göre diyabet ve kalp hastalığının daha sık olduğu saptanmıştır. Diyabetiklerin fonksiyonel sonuçları, yaşam dizabilite ve kalite anketi ile değerlendirildiğinde diyabetik olmayanlara göre daha kötüdür. Diyabetik hastalarda adheziv kapsülit insidansı %10-20 oranında, insüline bağımlı diyabetik hastalarda ise %36 oranında görülmektedir. Yani her beş diyabetik hastadan birinde adeziv kapsülit görülmektedir. Peki halk arasında donuk omuz olarak da bilinin bu hastalık nedir?

Adeziv kapsülit, glenohunmeral eklem kapsülünün inflamasyonuyla birlikte kapsülün içindeki liflerde yapışıklık görülmesi ve ilerlemesiyle halk arasında donuk omuz olarak da bilinen omuz ekleminin ağrıyla başlayıp her yönden hareketenin kısıtlanmasıyla devam eden bir hastalıktır. Primer olarak bir neden olmaksızın idiyopatik olarak eklem hareket kısıtlılığı ile ortaya çıkmasıyla birlikte sekonder olarak da travma sonrası, metabolik bir hastalık sonucu, yumuşak doku yaralanmaları veya immobilizasyona bağlı oluşabilmektedir.

Adeziv kapsülit kapsülün kalınlaşması sonucu ortaya çıkar. Periartritten en önemli farkı limitasyonun ağrı kaynaklı değil, gerçek bir limitasyon olmasıdır. Ağrı ortadan kalksa bile aktif ve pasif olarak tüm hareketlerde limitasyon devam edecektir. Genelde 40 yaş üzeri bireylerde ve özellikle kadınlarda daha sık görülmektedir. Tüm yönlerde hareket kısıtlansa da en fazla etkilenen hareket eksternal rotasyondur.

Donuk omuzun 3 evresi tanımlanmıştır:
Ağrılı dönem: Ağrının çok olduğu, hareket limitasyonun daha başlamadığı dönemdir. Bu dönemde ağrıdan dolayı hareketleri kısıtlamak limitasyon evresini hızlandıracaktır. Bu yüzden bu evrede doktora baş vurulması gerekir. 1.evre tedavisinde amaç ağrı ve iltihabı ortadan kaldırmaktır. Eklem gergin şiş ve hassas ise soğuk uygulama; inflamasyon çok belirgin değilse sıcak uygulama yapılır.

Donma dönemi: Ağrının azaldığı, limitasyonun başladığı dönemdir. Kapsül yaprakları arasındaki yapışıklık başlamıştır. Bu dönemde pasif ve aktif asistif egzersizler yapılabilir. Derin sıcaklık arttırıcı ajanlarla birlikte germe uygulanabilir.

İyileşme veya çözülme dönemi: Ağrının ortadan kalktığı, limitasyonun iyice belirginleştiği dönemdir. Egzersizlerle ve sıcak ajanlarla hareketi korumak amaçlanır.

Adeziv kapsüliti olan hastalar belirgin değişmiş omuz kinematiği sergiler. Skapulanın (kürek kemiği) yukarı hareketinden dolayı omuz silkme hareketi görülür.
Ağrıdan ve kısıtlılıktan dolayı torakal kifoz artışı ve omuzların öne düşmesi gibi postür bozuklukları görülebilir. Postür bozukluklarının önlenmesi için de rotator kaf (omuz kuşağı kasları) ve skapula stabilizatörlerini güçlendirmeyi sağlayan egzersizler yapılmalıdır.

Yapılacak tüm tedavi ve egzersizlerin doktor onayından sonra fizyoterapist kontrolünde yapılması gerektiği unutulmamalıdır.

Sağlıklı günler..

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here